યોજનાઓ

તમારા કામનું : પ્રધાનમંત્રી શિષ્યવૃત્તિ યોજના | PMMS | મેળવો 3000 સુધી શિષ્યવૃત્તિ

પ્રધાનમંત્રી શિષ્યવૃત્તિ યોજના | PMMS | 3000 સુધી મેળવો શિષ્યવૃત્તિ : ભૂતપૂર્વ સૈનિકો / ભૂતપૂર્વ કોસ્ટ ગાર્ડ કર્મચારીઓ અને તેમની વિધવાઓના આશ્રિત વોર્ડ માટે ઉચ્ચ તકનીકી અને વ્યાવસાયિક શિક્ષણને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે ભૂતપૂર્વ સૈનિક કલ્યાણ વિભાગ, સંરક્ષણ મંત્રાલય દ્વારા શૈક્ષણિક વર્ષ 2006-07માં પ્રધાનમંત્રી શિષ્યવૃત્તિ યોજના રજૂ કરવામાં આવી હતી. દરેક શૈક્ષણિક વર્ષમાં કુલ 5500 (2750 …

તમારા કામનું : પ્રધાનમંત્રી શિષ્યવૃત્તિ યોજના | PMMS | મેળવો 3000 સુધી શિષ્યવૃત્તિ Read More »

ગેસ કનેક્શન લીધું છે તો તમને ગેસ કનેક્શન સાથે 50 લાખ રૂપિયા સુધીનો વીમાનો અધિકાર મળે છે

ગેસ કનેક્શન લીધું છે તો તમને ગેસ કનેક્શન સાથે 50 લાખ રૂપિયા સુધીનો વીમાનો અધિકાર મળે છે જો તમે હજુ સુધી ગેસ કનેક્શન લીધુ નથી તો આ માહિતી તમારા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. આજે ભારતમાં લગભગ દરેક ઘરમાં ગેસ સિલિન્ડર કનેક્શન છે. પરંતું આપણામાંથી ઘણા ગ્રાહકોને તેમના અધિકારની ખબર હોતી નથી. માત્ર ગેસ ડીલરે …

ગેસ કનેક્શન લીધું છે તો તમને ગેસ કનેક્શન સાથે 50 લાખ રૂપિયા સુધીનો વીમાનો અધિકાર મળે છે Read More »

Scroll to Top